Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO004, 1842 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-25 Stoppdatum 2016-10-25
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1633
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: