Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRASJÖ, 877 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-16 Stoppdatum 2016-12-11
Mängd (ton): 0,25 Kostnad totalt: 314
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: