Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-16 Stoppdatum 2016-09-16
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: