Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-02 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3022
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: