Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: AGNSJÖN, 291 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-01 Stoppdatum 2016-10-01
Mängd (ton): 5,08 Kostnad totalt: 6424
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: