Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ASKSJÖN, 149 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-11 Stoppdatum 2016-08-11
Mängd (ton): 8,19 Kostnad totalt: 10930
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: