Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-02 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 18,05 Kostnad totalt: 28037
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: