Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDVATTEN, 911 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-06 Stoppdatum 2016-08-06
Mängd (ton): 9,30 Kostnad totalt: 13414
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: