Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENINGEN, 125 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 15,50 Kostnad totalt: 17029
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Båt
Kommentar: