Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-14 Stoppdatum 2016-09-14
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1509
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: