Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYTESJÖN, 61 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 8,25 Kostnad totalt: 11364
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: