Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅNGEN, 316 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-23 Stoppdatum 2016-09-23
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 12725
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: