Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-01 Stoppdatum 2016-12-12
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1319
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: