Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HULTASJÖN, 608 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-12 Stoppdatum 2016-09-12
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 6001
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: