Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 15,58 Kostnad totalt: 21461
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: