Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄCKSJÖN, 664 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-14 Stoppdatum 2016-09-14
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 14055
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: