Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 372 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-29 Stoppdatum 2016-10-29
Mängd (ton): 35,00 Kostnad totalt: 36223
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: