Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄRSJÖN, 273 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-01 Stoppdatum 2016-11-01
Mängd (ton): 34,94 Kostnad totalt: 34960
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: