Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 981 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-11 Stoppdatum 2016-09-11
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 10684
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: