Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-13 Stoppdatum 2016-09-14
Mängd (ton): 11,28 Kostnad totalt: 17232
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: