Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-18 Stoppdatum 2016-09-18
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1749
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: