Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KINGESJÖN, 173 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-16 Stoppdatum 2016-08-16
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1360
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: