Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-25 Stoppdatum 2016-09-25
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5017
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: