Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA GÅSTJÄRN, 1163 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-13 Stoppdatum 2016-08-13
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1333
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: