Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-13 Stoppdatum 2016-09-13
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4585
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: