Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA MOSSLÅNGEN, 517 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-21 Stoppdatum 2016-09-21
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1224
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: