Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LINNTJÄRN, 1472 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-03 Stoppdatum 2016-08-03
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1503
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: