Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LYSEVATTEN, 904 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-25 Stoppdatum 2016-08-25
Mängd (ton): 24,82 Kostnad totalt: 27822
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: