Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEKÄRR, 626 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-12 Stoppdatum 2016-09-12
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2927
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: