Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 454 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-28 Stoppdatum 2016-10-28
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 14787
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: