Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-24 Stoppdatum 2016-11-24
Mängd (ton): 15,20 Kostnad totalt: 19359
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: