Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTEN, 932 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-07 Stoppdatum 2016-08-07
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2957
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: