Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NÄSTJÄRNET, 1339 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-16 Stoppdatum 2016-08-16
Mängd (ton): 46,00 Kostnad totalt: 53083
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: