Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-24 Stoppdatum 2016-09-24
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2447
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: