Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXSJÖN, 376 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-01 Stoppdatum 2016-11-01
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 40878
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: