Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PLOGFOTEN, 1352 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-14 Stoppdatum 2016-09-14
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3106
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: