Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PORSSJÖN, 107 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 7163
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: