Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RESTAD LÅNGEVATTEN, 1144 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 14,68 Kostnad totalt: 21642
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: