Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖTJÄRN, 792 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-11 Stoppdatum 2016-08-15
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 13852
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: