Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDTJÄRN, 1300 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-27 Stoppdatum 2016-07-27
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3157
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: