Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-26 Stoppdatum 2016-07-26
Mängd (ton): 7,20 Kostnad totalt: 10859
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: