Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOTTESJÖN, 1081 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 33,00 Kostnad totalt: 38081
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: