Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKURVEKÄRR, 2452 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-01 Stoppdatum 2016-10-01
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1346
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: