Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-30 Stoppdatum 2016-10-30
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 26903
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: