Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMULINGTJÄRN, 3314 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-25 Stoppdatum 2016-09-25
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1340
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: