Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPÅNGATJÄRN, 566 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-10 Stoppdatum 2016-09-10
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1452
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: