Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENDAMMEN, 697 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-29 Stoppdatum 2016-08-29
Mängd (ton): 17,42 Kostnad totalt: 18866
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: