Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-24 Stoppdatum 2016-11-24
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 19739
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: