Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ABBORRASJÖN, 239 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-26 Stoppdatum 2016-11-26
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 14344
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: