Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BLANDEVATTEN, 710 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-09 Stoppdatum 2016-09-09
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 13581
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: